Gescheiden ouders

Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Onze school hanteert in dit verband de volgende uitgangspunten: het belang van het kind moet gediend worden, wij verwachten dat beide ouders, ondanks de situatie dit ook voor ogen hebben; de school wil zich niet mengen…

Lees verder

Fietsen naar school

Kinderen vinden het vaak leuk om op de fiets naar school te gaan. De fietsen moeten in de fietsenrekken worden gezet en gaan op slot. Het schoolplein is wandelgebied, daar fietsen we niet. Gebruik van de stalling is op eigen risico.

Lees verder

Contactpersoon (intern)

De interne contactpersonen zijn:   Sandra Kempen     en André Klarenbeek.         Zij zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en kinderen bij klachten over pedagogisch of didactisch handelen, seksuele intimidatie en pestgedrag.

Lees verder