Kinderpostzegels

De kinderpostzegelactie start dit jaar op woensdag 24 september. De kinderen van groep 7 en 8 doen hier aan mee. Vanaf de tweede week in november kunt u uw bestelling verwachten. Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het…

Lees verder

Regioteam Passenderwijs

Binnen ons onderwijs krijgen kinderen waar nodig extra zorg en begeleiding. Veel hulp kunnen we zelf bieden. Soms roepen wij de hulp in van externe deskundigen. Het Regioteam Passenderwijs is een initiatief van samenwerkingsverband Woerden en omstreken. Hierin werkt een team van specialisten om scholen zo snel en efficiënt mogelijk…

Lees verder

Inspectie

De onderwijsinspectie is belast met het wettelijk toezicht op scholen. Er is een jaarlijks toezicht dat zich beperkt tot een aantal hoofdthema’s en een vierjaarlijks toezicht dat erg uitgebreid is. Wat de inspectie van de scholen vindt, is openbaar. U kunt de rapporten raadplegen op www.onderwijsinspectie.nl. Rijksinspectiekantoor Utrecht, Postbus 2730, 3500…

Lees verder

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Dit is bedoeld om hun taakbesef te helpen ontwikkelen, te leren plannen en zelfstandig om te leren gaan met problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Huiswerk is extra en geen vervangende leerstof. Als uw kind door omstandigheden geen huiswerk heeft kunnen maken,…

Lees verder