Schoolarts

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er…

Lees verder

Parkeren

Met de auto naar school? Dat kan alleen wanneer u uw auto parkeert op de parkeerplaats van de school tegenover Sporthal de Kroon of in de parkeerhavens aan de Wilhelminalaan. Het parkeerterrein naast de Open Poort is voor de gebruikers van de kerk en voor leerkrachten.  

Lees verder

Ouderhulp

Ouderhulp is voor ons als schoolorganisatie onontbeerlijk. Zonder de inzet van ouders kunnen veel dingen niet georganiseerd worden. We hopen dat ook u het belang van ouderhulp inziet. Het zogenaamde ‘ouderhulpformulier’ ontvangt u bij aanvang van het schooljaar. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons kunt ondersteunen. Ouders…

Lees verder

Ouderbijdrage

In hoofdstuk 7 vindt u een uitleg over de ouderbijdragen van De Notenbalk. In de jaarvergadering van de Oudervereniging is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 44,– per kind. Tevens vragen wij u een extra vrijwillige bijdrage van € 6,= per kind voor het bekostigen van extra culturele activiteiten. De…

Lees verder