Vervangende onderwijs activiteiten

Indien een leerling om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan een georganiseerde onderwijsactiviteit, bijvoorbeeld gymnastiek, deelname aan een schoolkamp of schoolreis, wordt op school een bij het kind passende taak georganiseerd. Ouders melden schriftelijk aan de leerkracht of schoolleiding waarom hun kind niet aan een bepaalde activiteit kan deelnemen….

Lees verder

Vervanging bij ziekte leerkrachten

Als een leerkracht door ziekte of om een andere reden niet aanwezig kan zijn proberen we een invalkracht te vinden. De SKSWW heeft een invallers-pool waardoor er veel dagen vervangen kunnen worden door vaste invallers. Er wordt altijd eerst een beroep gedaan op de invallers-pool van de SKSWW. Hierna wordt er…

Lees verder

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon van Kalisto is de heer Frank Brouwer en mevrouw Els Rietveld- van Santvoord, werkzaam bij CED, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam. Ouders kunnen op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen met ( 010-4071599. Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur ( 0900-1113111. Bij afwezigheid…

Lees verder