Ouderhulp algemeen

Ouderhulp is voor ons als schoolorganisatie onontbeerlijk. Zonder de inzet van ouders kunnen veel dingen niet georganiseerd worden. We hopen dat ook u het belang van ouderhulp inziet. Het zogenaamde ‘ouderhulpformulier’ ontvangt u bij aanvang van het schooljaar. Hierop kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons kunt ondersteunen.

Ouders die op school hand- en spandiensten verrichten zijn hiervoor WA verzekerd. Voorwaarde is dat hun activiteiten door de school georganiseerde activiteiten moeten zijn. Mocht u een beroep moeten doen op de schoolverzekering, dan kunt u zich wenden tot de directie. Het is in ieders belang om de Notenbalk een gezellige, kwalitatief goede, duidelijk georganiseerde en hechte school te houden.

Reageren is niet mogelijk